Tarım

Tarımda hijyen nedir? Nasıl olmalıdır?

Su, oksijen ve besin sayesinde yaşamını sürdüren her canlının üzerinde yaşayan birtakım konakçılar vardır. Bunlar kimi zaman zarar vermeden, faaliyetlerini belli etmeden ( saprofit) yaşarlar. Kimi zaman yararlı faaliyetleri vardır. Bazı dengelerin oluşmasında rol oynarlar ve dışarıdan gelen tehlikelere karşı bariyer görevi yaparak mücadele ederler. ( Flora)

Ancak bazı dengelerin bozulması özellikle organizmanın savunma sistemlerindeki zayıflık , bazen de karşılaşılan patojenin ( hastalık yapıcı mikrop) virülansı (hastalık yapma kabiliyeti) “mikrobiyal hastalık” dediğimiz duruma yol açar.

Hastalığa sebep olan bir bakteri ise “bakteriyel hastalık” , virüs ise “viral hastalık (enfeksiyon) “ terimlerini kullanırız. Sebep olan patojenler bazen mantar, bazen küf, türevi olabilmektedir.

Bu tablo ile karşı karşıya kalındığında işletmede ne üretilirse üretilsin verim kaybı, bir takım zararlara uğrama söz konusudur. Üstelik mikrobiyal hastalığın hızla yayılması ihtimali vardır. Bilhassa üstten cam ya da naylon örtü ile kapatılmış serada iç ısı yüksektir, ve sulama yapıldığı için nem vardır. Bu bakteri ve diğer mikroplar için bulunmaz nimettir.

Bu riskli tablo ile karşı karşıya kalındığında toprağın ya da bitkinin florası devreye girer. Sezona başlarken dinlendirilmiş, doğru dezenfekte edilmiş, minerallerle zenginleştirilmiş toprak elbette mücadeleden başarılı çıkacaktır. Ancak çok öldürücü, ağır kalıntılar bırakan ve kullanımı çoğunlukla yasaklanmış ürünleri kullanmak, toprakla beraber sera içi flora yapısını da alt üst edecek , hatta ortadan kaldıracaktır.

Bu sebeple , hem yeniden dikimin yapılacağı sezon arasında, hem de dikimden sonraki süreçlerde bazı hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması gerekmektedir.

“TEMİZLİK”, gözle görünen kirlerin gözden uzaklaştırılması işlemidir. “DEZENFEKSİYON” ise ortamdaki bakterinin büyük bir kısmının bir kısmının yok edilmesidir. “DEZENFEKTAN “ dezenfeksiyon için kullanılan kimyasal maddelere verilen isimdir. “HİJYEN” yapılan temizlik ve dezenfeksiyonun sürdürülebilir olmasıdır. Yani konulan kurallar ve bunların uygulanmasıyla “daim” kılınmasıdır.

Tarım İşletmelerinde alınması gereken hijyen önlemleri şu şekildedir;

İşletme ve sera kapı girişlerinde dezenfektanlı paspas ya da dezenfektan havuzu uygulaması yapılmalıdır. Bu amaç için üretilmiş doğru ürün kullanılmalıdır. Uzun etkili, uçucu olmayan hafif köpüklü, yapışma özelliği bulunan ürünler tercih edilmelidir.

İşletmede kullanılan küçük alet, kaşık, bıçaklar gün sonunda mutlaka dezenfekte edilmelidir.

Personel hijyeni son derece önemlidir. Bir bölümde bulunan hastalık personel tarafından diğer bölüm ve bitkilere kolayca taşınır.

Personelin 2 takım forması mutlaka olmalı, günlük giysilerle işe gelmemelidir. Galoş,eldiven, bone,işletme terliği kullanabileceği iş giysileridir.

Personel, el hijyeni eğitimi almış , doğru el yıkama tekniği konusunda mutlaka bilgilendirilmiş olmalıdır. Yine el hijyeni açısından fotoselli kapılar, fotoselli musluklar, pedallı çöp kovalar, kağıt havlular önemli materyallerdir.

Daha detaylı bilgi ve dozlar için Salus Tarım Ltd. Şti. çalışanlarıyla temasa geçiniz.

Unutulmamalıdır ki;”DEZENFEKSİYON” üretim esnasında karşılaşılabilecek hastalıkları oluşturan patojenlerin yok edilmesi işlemidir. ”ÖNLEME” amaçlıdır. Hastalık oluştuktan sonra alınacak sonuç ile, başlangıçta “KORUMA” amaçlı yapılan bir uygulamanın etkileri birbirinden farklıdır.

Mahsulün en sağlıklı yöntemle yetiştiği, emeğin kazanca dönüştüğü, üreticinin yüzünün güldüğü mutlu ,sağlıklı yarınlara doğru hep birlikte….