Hayvancılık

MEME HİJYENİNİN ÖNEMİ

Süt ineği çiftliklerinin en önemli sorunlarından biri Mastitis’dir. Bu bulaşıcı hastalığa karşı sürüyü korumanın yolu meme hijyenine gösterilecek hassasiyetten geçer ve meme hijyeninde detaylara dikkat etmek bütünü tümüyle etkiler. Bu amaçla sağım öncesinden sağım sonrasına kadar uygun olan ürünlerin yılın belirli mevsimlerinde ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde seçilmesi Mastitis ile yapılacak mücadelede önemlidir.

SAĞIM MAKİNELERİ HİJYENİNİN ÖNEMİ

Sağımhane makineleri hijyeninin sağlanabilmesi için periyodik olarak işletme şartlarına ve kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak deterjan kullanım miktarları ayarlanmalı ve aksatmadan kullanışlmalıdır. Sütün inekten çıktığı şekli ile hijyenik şekilde korunabilmesi için mutlaka sağım makinelerinin günlük temizliğinin yapılması gerekir.Yeterli bir hijyenin oluşturulabilmesi için deterjanın uygunluğu, dozu, sistem içi sirkülasyon süresi ve uygulama şeklinin optimal şartlarda bir araya getirilmesi gerekir. Deterjan uygunluğu dışındaki şartlar işletmeden işletmeye değişmekle beraber tüm bu şartlar en az deterjanın kir sökme gücü kadar önemlidir.

SAĞIMHANE HİJYENİNİN ÖNEMİ

Görünüşte sadece bir görsellikten ibaret gibi gözükse de, sağım makineleri ve soğutma tanklarının dış yüzeyleri ile sağımhane duvarları ve duraklardaki organik-inorganik kirlerin bulundukları yerlerden uzaklaştırılması hem hayvanların daha hijyenik bir ortamda sağılmasını hem de makinelerin kullanım ömrünü uzatan bir durumdur. Haftada birkaç kez yapılacak uygulama ile sağımhane iç temizliği bir sorun olmaktan çıkacaktır. Seçilecek deterjanların yapısal özellikleri bu temizlik işleminin daha kısa sürede ve daha az eforla gerçekleşmesinde belirleyicidir.

SÜT ÇİFTLİKLERİNDE GENEL ÇEVRE HİJYENİNİN ÖNEMİ

Bir çiftlikte hastalıkların bulaşma kaynağı çevredir. Hastalıklarla yapılacak mücadelede en önemli konu sadece savunma yapmamak, yerinde ve zamanında genel hijyen şartlarının sağlanabilmesi için periyodik olarak çiftlik içi hijyene yönelik ürünlerin kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla barınak hijyeni, işletme kullanım suyu hijyeni, altlık hijyeni ve personel hijyenine dikkat etmek ve bu amaca yönelik ürünlerin aksatmadan kullanmak önemlidir. Bu sayede patojen mikropları kontrol altında tutarak işletmeyi iç sorun yaşamaktan uzak tutmak öncelikli hedefler arasında gelmelidir.